Shqip
Hulumtime
Dokumente dhe publikime nga hulumtimet e Fondacionit Metamorfozis.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
Во тек на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот Социјални медиуми за демократија, Метаморфозис спроведе мини-истражување за ставовите на младите во врска со употребата на интернетот и социјалните медиуми. Во истражувањето учествуваа 154 студенти од 4 универзитети во Република Македонија.

The models of coordination and integration of activities should also be directed towards the individual users or groups, and not only towards the entities working on the production of resources. This means creation of an online service or webpages as an easy way to access resources that are available for use.

This research is made as part of  the ‘Project for decentralized cooperation between Lower Normandy and Macedonia’.

The models of coordination and integration of activities should also be directed towards the individual users or groups, and not only towards the entities
working on the production of resources. This means creation of an online
service or webpages as an easy way to access resources that are available for use
.

Моделите на координација и интеграција на активностите треба да бидат насочени и кон самите корисници поединци или групи, а не само кон субјектите кои работат на продукцијата на ресурси. Ова подразбира реализација на онлајн-сервис или веб-страници кои треба да бидат лесен мост кон ресурси кои се достапни за користење.

Истражувањето е направено како дел од проектот за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Македонија.

Во рамките на проектот „Приватност на интернет на лесен начин“ на Фондацијата Метаморфозис, во јуни 2011 година, беа посетени 8 градови во Република Македонија, вклучително Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Велес, Дебар, Неготино и Штип. Целта на посетите беше проекција на кратки едукативни филмови и презентација на онлајн игри изработени како дел од проектот.

За време на овие посети беше спроведено истражување за навиките на интернет кај децата на теми поврзани со приватноста и безбедноста на интернет, користењето мобилни телефони, играњето онлајн игри, четувањето, сајбернасилството, како и општите интернет навики. Во истражувањето учествуваа 517 ученици на возраст од 9 до 14 години, од локалните основни училишта во посетените градови.

Ова е второ проширено истражување на поголем, нерепрезентативен примерок за територијата на Република Македонија.

This evaluation is focusing on the impact of the privacy protection project and activities, and has been conducted in November 2008 through focus groups, semi structured interviews and analysis of project documents.

Фондацијата „Метаморфозис“ спроведе истражување и анализа на веб-сајтовите и користењето на социјалните медиуми на кандидатите за претседател на државата и градоначалници на локалните избори во 2009 година. Истражувањето покажа дека дека кандидатите не ги искористуваат во целост можностите за комуникација и интеракција преку веб и е-пошта со сите потенцијални гласачи. Споредбата на бројот на поддржувачи на популарната социјална мрежа Фејсбук покажа висока корелација со резултатите од гласањето, што укажува дека применетите методи може да се користат и за предвидување на исходот на слични настани. Особено е интересно што со примената на методот при вториот круг на гласање предвидувањето на исходот се изврши со степен на грешка од само 1 отсто.

По повод Денот на побезбеден интернет, во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа настан на тема „Животот на интернет е повеќе од игра“. На настанот учество земаа 50тина ученици од основните училишта „Гоце Делчев“ и „Кочо Рацин“ од Скопје.

Во оваа прилика беше спроведено мини-истражување на теми поврзани со приватноста и безбедноста на интернет, користењето мобилни телефони, играњето онлајн игри, четувањето, сајбернасилството, како и општите интернет навики на децата.

Првата фаза на анализата на Метаморфозис покажува дека 93% од кандидатите за градоначалници не го користат интернет за промоција, а повеќето од оние кои го користат употребуваат мал дел од неговите можности за комуникација со граѓаните. Скоро сите претседателски кандидати имаат објавено веб-сајтови, при што единствената жена-кандидат за претседател нема сопствен веб-сајт, туку се презентира преку веб-сајтот на политичката партија што ја предлага. Поради важноста од примената на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во работата на централната и локалната власт и од аспект на олеснување на животот и работата на граѓаните, како и поради огромна улога на развојот на информатичкото општество во процесот на евроинтеграција, Фондацијата Метаморфозис спроведе истражување и анализа на веб-сајтовите на кандидатите за претседател на државата и градоначалници на локалните избори чиј прв круг е закажан за 22 март 2009 година.
<< Fillo < Para 1 2 3 Tjetri > Fund >>
Faqe 1 nga 3

Botimet tona

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave

mwsa-2014-banner-mm1

Privatësia në internet në mënyrë të lehtë

Filmovi-opme-alb
Igri-opme-alb

Creative Commons iconPërveç në rastet kur në mënyrë eksplicite nuk është theksuar ndryshe, përmbajtjet e kësaj ueb-faqeje janë të licencuara
sipas licencës Creative Commons Thekso Burimin - Jokomerciale - Pa vepra të adaptuara 2.5.