Shqip
MKE

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
Këto udhëzime do t'u mundësojnë kandidatëve potencial informacione për projektin „Model për komunikim efikas ndërmjet Komisioneve për marrëdhënie mes bashkësive dhe qytetarëve“ (МЕК), zbatimin e tij dhe mënyrën e paraqitjes për pjesëmarje në projket.
Fletëparaqitje për pjesëmarrje në projektin „Model për komunikim efikas ndërmjet Komisioneve për marrëdhënie mes bashkësive dhe qytetarëve” (МЕК)
file icon Udhëzime për paraqitje 05/03/2010 Hits: 2892
Këto udhëzime do t'u mundësojnë kandidatëve potencial informacione për projektin „Model për komunikim efikas ndërmjet Komisioneve për marrëdhënie mes bashkësive dhe qytetarëve“ (МЕК), zbatimin e tij dhe mënyrën e paraqitjes për pjesëmarje në projket.
file icon Fletëparaqitje për pjesëmarrje 05/03/2010 Hits: 2897
Fletëparaqitje për pjesëmarrje në projektin „Model për komunikim efikas ndërmjet Komisioneve për marrëdhënie mes bashkësive dhe qytetarëve” (МЕК)
Овие напатствија ќе им обезбедат на потенцијалните кандидати информации за проектот „Модел за ефикасна комуникација помеѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните“ (МЕК), неговото спроведување и начинот на  пријавување за учество во проектот. Документот е за корисниците на Опен Офис.
Пријава за учество во проектот „Модел за ефикасна комуникација помеѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните” (МЕК) за Опен Офис
Овие напатствија ќе им обезбедат на потенцијалните кандидати информации за проектот „Модел за ефикасна комуникација помеѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните“ (МЕК), неговото спроведување и начинот на  пријавување за учество во проектот.
Пријава за учество во проектот „Модел за ефикасна комуникација помеѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните” (МЕК)

Botimet tona

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave

Privatësia në internet në mënyrë të lehtë

Filmovi-opme-alb
Igri-opme-alb

ifex-member-white

Creative Commons iconPërveç në rastet kur në mënyrë eksplicite nuk është theksuar ndryshe, përmbajtjet e kësaj ueb-faqeje janë të licencuara
sipas licencës Creative Commons Thekso Burimin - Jokomerciale - Pa vepra të adaptuara 2.5.